Eldre trenger like mye søvn

Eldre trenger like mys søvn som unge mennesker gjør, har forskning funnet ut. Noe som betyr at troen på at eldre ikke trenger like mye søvn kun er en myte.

En myte

Myten har sikkert oppstått ved at vi observerer at mange eldre mennesker står så tidlig opp. Det vi da ofte glemmer er at de legger seg tidlig også. Og at en del eldre sover lite rett og slett fordi de har innarbeidet en dårlig vane. Det er ingen forskning som støtter påstanden om at eldre mennesker trenger mindre søvn enn den øvrige befolkningen.